Norunn Kogstad jobber som lege med spesialisering i psykiatri. Dette kombinert med en sterk interesse for hest og dyr generelt, har ført til mye nysgjerrighet omkring bruk av hest i terapeutisk øymed.

Året 2013 tok Norunn Kogstad sammen med Marianne Østby- Deglum og Jeanett Lysell, en ett-årig utdannelse i bruk av hest i psykoterapi, i Chehalis, Washington State USA. Denne utdannelsen er internasjonalt anerkjent, bygd opp av terapeut Leigh Shambo og samarbeidspartnere. Modellen heter Human-Equine- Alliances for Psychoterapy and Learning, HEAL.

Denne utdannelsen har gitt enormt mye inspirasjon i forhold bruk av hest i psykoterapi, men også gitt mye tanker om terapi /psykiatri generelt.

Dette har ført til en omfattende søken etter måter å møte pasienter på, som er konstruktive og helhetlig.

Norunn Kogstad har også utdannelse i Mediyoga.

Dersom du har lyst til å arrangere en workshop om hest/terapi, kan jeg holde workshop både alene og sammen med mine samarbeidspartnere.

Ta kontakt for detaljer.