Hest, helse og samspill

Hos oss kan du lære om bruk av hest i psykoterapi og hvordan jobbe med hest med fokus på samarbeid!

Vi holder kurs innenfor en psykoterapi modell som heter HEAL (Human- Equine Alliances for therapy and Learning), hvordan trene hesten til å bli psykoterapihest, samt rideundervisning – ”ridning i balanse”.

Bakgrunn:

I 2013 tok Norunn Kogstad en ettårig utdannelse i bruk av hest i psykoterapi, i Chehalis, Washington State USA. Denne utdannelsen er internasjonalt anerkjent, bygd opp av terapeut Leigh Shambo og samarbeidspartnere. Modellen heter Human-Equine- Alliances for Psychoterapy and Learning (HEAL). Denne utdannelsen har gitt enormt mye inspirasjon i forhold bruk av hest i psykoterapi, men også gitt mye tanker om terapi /psykiatri generelt. Du kan lese mer om HEAL-metoden her.

Hva er Equine-Facilitated Psychotherapy?

  • Equine-Facilitated Psychotherapy & Learning (EFP/L) er modeller av terapeutisk intervensjon, hvor nøye planlagte øvelser gir rom for emosjonell utvikling og læring hos deltakere. Fokuset i EFP/L er ikke rekreasjons ridning, men fra øyeblikk- til – øyeblikk muligheter til å oppleve bevissthet, emosjonell ærlighet og konstruktive relasjonsegenskaper. Egenskapene som utvikles, kan deretter oversettes og utvikles til humane relasjoner og miljø. EFP/L kan være veldig effektivt for deltakere som har vansker med å involvere seg i tradisjonell kontorterapi.

Lundehagen i fremtiden

Vi planlegger nå nybygg med kurslokaler, overnattingslokale og kontor. Gleder oss til å ønske deg velkommen i våre nye lokaler!