Laster Arrangementer

Velkommen til unghest/grunnarbeid-helg 2 her på Lundehagen med Trine Bøhnsdalen som instruktør.

Dette er for deg som har unghest (uansett alder) og som har lyst på inspirasjon og veiledning i forbindelse med godt grunnarbeid og veien mot en robust og trygg ridehest!
Kurset er åpent for alle og vi tilpasser opplegg etter behov, men de som også ønsker å delta på helg 1 (19.-20. mars) har førsterett på plass, slik at vi har mulighet til å fortsette noe av arbeidet fra denne helgen for de som ønsker.

Ellers jobber vi med hver unghest individuelt og fra der dere er i utdannelsen, enten det dreier seg om hverdagshåndtering, bakkearbeid, tilvenning til sal og utstyr, innlæring av signaler, forståelse for energi opp og ned, intensjon, grenser, «skremmelt»-trening (tilvenning til skumle ting og situasjoner), annen miljøtrening, stå bundet-trening, laste på henger, desensitivisering, ryttertilvenning, begynnende ridning osv.

Dette er en fin mulighet for deg som har unghest og har lyst til å ta dem med ut på ting – alt vi gjør denne helgen skal være med på å bygge selvtillit og gi gode erfaringer, og ikke minst bygge enda bedre bånd mellom deg og unghesten!

Vi ser an hva hver unghest trenger og bygger videre fra der dere er i utdannelsen og hvordan dere ønsker å jobbe videre.

Målet er at helga skal gi deg inspirasjon og en skikkelig boost for videre trening, og noen nye verktøy og treningstips som du kan ta med deg videre. Det er også veldig lærerikt å følge med på hverandre.

All informasjon om kurset finner du HER.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top