About me

Hei. Jeg er Norunn

Utover mitt arbeid som lege og psykoterapeut, er jeg også utdannet innen HEAL- modellen (Human- Equine Alliances for psychotherapy and Learning), en kroppsorientert og emosjonsfokusert traumeterapeutisk psykoterapeutisk modell som inkluderer hesten i behandlingen. Jeg er også EAGALA-godkjent og har tatt PEATT (psykodynamisk equine assisted trauma therapy) level 1 med Ilka Parent.

Her på Lundehagen tilbyr vi psykoterapi på spesialistnivå. I tillegg spesialiserer vi oss på å inkludere hesten i det terapeutiske arbeid. Vi ser at hesten kan hjelpe med den terapeutiske endringsprosessen, og kan fungerer som støtte, motivator og som et viktig element for å bli kjent med seg selv, sine strategier og behov.

Forskning er viktig for å kunne forstå hva vi driver med og kunne forklare verdien av det vi gjør. Her på Lundehagen har vi flere forskningsprosjekter på gang, hele tiden. Vi samarbeider med alle som har lyst til å samarbeide om faglig utvikling av feltet psykoterapi med hest, og hestens etologi. Akkurat nå er jeg er i et PhD- prosjekt hvor vi ser på psykoterapi med hest, og hva det er med hesten som gjør den til en verdifull samarbeidspartner i akkurat psykoterapi.