Psykoterapi

Ved Lundehagen tilbyr vi psykoterapi og kurs / utdannelser i psykoterapi med hest. Vårt fundament er hovedsakelig psykodynamisk orientert. Psykoanalyse/psykodynamisk psykoterapi er fundamentet for all moderne psykoterapi og forståelsen for menneskesinnet, hvor man ser det levde liv som meningsbærende for aktuelle symptomer og utfordringer.I tillegg jobber vi kroppsorientert, emosjonsfokusert og traumesensitivt. Norunns fokus ligger på traumeforståelse, personlighetspsykologi, depresjon mm., i et relasjonelt perspektiv. Hesten inkluderes i behandlingen etter behov og ønske.